Testy z předmětů:

TECHNOLOGIE                    10 otázek

MATERIÁLY                          10 otázek

ODBORNÉ KRESLENÍ           5 otázek

CELKEM                               25 otázek

Správná odpověď na otázku   =  1 bod

Celkem tedy může žák získat  25 bodů

Časový limit na test je 30 minut.