Název školního vzdělávacího programu:  Stavebnictví

Kód a název oboru vzdělání:  36–47–M/01 Stavebnictví

Stupeň poskytovaného vzdělání:  Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:  4 roky, denní forma