Novinky stránek

Přivítání v prvním pololetí školního roku 2023/2024 na MOODLE

by Bohuslav Vinter -

Mám radost, že Vás, vážení a milí mladí přátelé, mohu opět přivítat na stránkách našeho školního vzdělávacího systému MOODLE ve školním roce 2023/2024.

Přeji Vám ve Vašem vzdělávání úspěch.

Dělejte vše tak, ať máte sami ze sebe radost a studium Vás baví. 

Attachment 20180802_181903.jpg

Spolupracujeme s německou firmou Lindner.

by Bohuslav Vinter -

www.Lindner-Group.com

Naše Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace má nového úžasného partnera pro spolupráci na výuce našich žáků a studentů.

Tímto partnerem je německá firma Lindner.

Právě v této firmě budeme mít od začátku února 2019 učebnu, kde naši žáci a jejich odborní učitelé budou jeden den v týdnu realizovat odbornou část platného Školního vzdělávacího programu.

Já musím říci, že se na spolupráci těším, "jako malé dítě".


Moderně s Moodlem

by Bohuslav Vinter -

Moderně s Moodlem
Jak využít e-learning ve svůj prospěch?

 • Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
  troufám si tvrdit, že na českých školách patří Moodle mezi nejrozšířenější systémy pro e-learning. Přesto na našem trhu dosud chyběla publikace, která by nejen řešila jednotlivé prvky samotného systému, ale také celkový kontext, ve kterém je elektronické vzdělávání realizováno. Ať už zastupujete školu, neziskovou organizaci či firmu, jistě najdete v této knize inspiraci i postupy, jak připravit dobré a přehledné e-learningové prostředí, do kterého se budou lidé rádi vracet.
  Moodle bývá často kritizován kvůli složité správě kurzů a neintuitivnímu uživatelskému prostředí. Autorská čtveřice s pedagogickým vzděláním vás však postupně provede celým procesem vytváření e-learningu, jež začíná ještě daleko před samotnou instalací, abyste se pak vy mohli věnovat tvorbě obsahu. Autoři řeší také problematiku související s licencemi výukových materiálů nebo integraci s oborově specifickými aplikacemi. Pokud byste se rádi podívali, jak se e-learning dělá jinde, najdete zde celkem sedm podrobných případových studií z českého prostředí.
  Jako u většiny publikací z Edice CZ.NIC, se ani v případě této knihy neobejdete bez počítače při ruce, abyste si všechno mohli sami rovnou vyzkoušet. Směle otočte na další stranu a pusťte se do toho.
  Přeji vám příjemné čtení a mnoho kvalitních e-learningových projektů.
  Igor Kytka, Akademie CZ.

Jak se učí mediální výchova na středních školách?

by Bohuslav Vinter -

Jak se učí mediální výchova na středních školách?

22.2.2017 / Průzkumy a šetření / Mediální vzdělávání

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy – ve spolupráci s agenturou MEDIAN jsme provedli průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých středních školách a potřeby učitelů, kteří ji vyučují.

Mediálnímu vzdělávání se věnujeme dlouhodobě. Mediální gramotnost a kritické myšlení považujeme za jedny z nejdůležitějších schopností, které by škola měla žákům předat. Přestože je mediální výchova už více jak 10 let podle Rámcových vzdělávacích programů průřezovým tématem, jehož výuka je povinná, dosud neexistují kvalitní data o tom, jak její výuka v praxi probíhá.

V průběhu ledna a února 2017 jsme spolu s agenturou MEDIAN oslovili 600 středních škol různého typu ve všech krajích. Zjišťovali jsme, jakou formou mediální výchovu vyučují, kolik jí věnují času, jaká témata považují za nejdůležitější nebo o jakou podporu by měly zájem.

Kompletní výsledky naleznete v závěrečné zprávě - viz soubor níže.

Konec nábytkářů v Čechách?

by Bohuslav Vinter -

Konec nábytkářů v Česku? Asociace žádají podporu odborného školství

Za dvanáct let ubylo 69 % absolventů truhlářských oborů, čalouníků je méně dokonce o 80 %. To vše v době, kdy nábytkářský průmysl posiluje sedmým rokem za sebou, export vzrostl za poslední pětiletku téměř na dvojnásobek a mzdy rostou v oboru osmiprocentním tempem. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), Klastr českých nábytkářů (KČN) a Cech čalouníků a dekoratérů (CČD) proto učinili další kroky pro podporu odborného školství a u příležitosti MOBITEX 2018 předkládají aktuální analýzu tradičního oboru.


Older topics...

Available courses

Technologie zpracování dřeva pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Technologie zpracování dřeva pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Technologie zpracování dřeva pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.


Materiály pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Materiály pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Materiály pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Výrobní zařízení pro 1. ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Výrobní zařízení pro 2. ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

ANOTACE

Průřezové téma Mediální výchova je specifická tím, že kromě svých specifických tematických okruhů nabízí i didaktické postupy pro uchopení různých oborových témat, včetně témat environmentálních. Tato metodika přináší jeden z možných pohledů, jak mediální výchovu strukturovat, dále popisuje několik elementárních mediálních cvičení, popisuje cesty ke složitějším výukovým projektům a učebním celkům a v závěru je zařazen jeden z ucelených výukových bloků.

KLÍČOVÉ POJMY

Mediální výchova, komunikační a rétorické dovednosti, reklama, public relations

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Průřezové téma Mediální výchova

CÍLOVÁ SKUPINA

Materiál je určen pro pedagogy na Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci a zájemce o zavádění prvků mediální výchovy do vyučování a to nejen pedagogů, ale zejména i žáků školy

 

Samostatný předmět, nebo mezipředmětová spolupráce?

Zatím s oblasti mediální výchovy pracujeme tak, že testujeme své možnosti během „svých předmětů“. Teprve se rozhodneme, zda průřezové téma mediální výchovy zapracujeme do svého školního vzdělávacího programu – můžeme buď zavést samostatný předmět, nebo obsah rozdělit do výuky několika stávajících předmětů tak, jak to děláme v současnosti i v odborných předmětech oboru truhlář.

Nelze však ani přehlédnout, že výhodou samostatného předmětu jsou podmínky pro výuku srovnatelné s ostatními předměty – daná hodinová dotace zakotvená v rozvrhu tříd, způsob přípravy pedagoga, vedení výuky podle výukového plánu. Hodnocení studentů vychází z měřitelných a ohodnotitelných požadavků.

Ovšem člověk by měl být schopen komunikovat s ostatními kdykoliv a kdekoliv, proto by neměla být mediální výchova izolována, naopak je žádoucí, aby prolínala různými předměty.

Z praxe je patrno, že formy výuky se mění a přizpůsobují podmínkám. Hledání ideálního stavu probíhá neustále. Konec konců je to v souladu s celým pojetím mediální výchovy jako celoživotního vzdělávání.


Podklady pro procvičování matematiky

Kurz obsahuje učivo :

Stavební mechanika - 2. ročník

Stavební mechanika - 3. ročník

a navazující kurz

Stavební konstrukce - 3 ročník

Stavební konstrukce - 4 ročník

Vzhledem k úzké provázanosti jednotlivých částí je vše uloženo v jednom kurzu.

Testy z předmětů:

TECHNOLOGIE                    10 otázek

MATERIÁLY                          10 otázek

ODBORNÉ KRESLENÍ           5 otázek

CELKEM                               25 otázek

Správná odpověď na otázku   =  1 bod

Celkem tedy může žák získat  25 bodů

Časový limit na test je 30 minut.